Inventarielista och besikning

När man hyr en lägenhet, omöblerad eller ej, är det viktigt att man har koll på vad som medföljer i hyran och vilket skick detta är i. Således kommer denna artikel att kretsa kring vad en inventarielista och besiktning innebär och hur detta används i praktiken.

Inventarielista

När man hyr en bostad eller lägenheten möblerad är det viktigt att en inventarielista ställs upp. Detta för att veta vilka olika typer av inventarier som medföljer i hyran av lägenheten, samt om det finns några skador på inventarierna, exempelvis ett hål i vägen för att vara riktigt konkret. Detta är framförallt viktigt att ha koll på vid utflyttning då det innebär att man bevisa att man inte varit vållande till att skada uppkommit.

Det kan också vara bra att skriva vilket år specifika inventarier producerats för att förenkla arbetet med att betala skador. Detta då värdet på en inventarie går ner i pris medans åren går.

==Besiktning av lägenhet==
Innan man flyttar in i en lägenhet eller skriver avtal är det viktigt att en lägenhet besiktigas. En besiktning innebär att man som hyresgäst och hyresvärd får reda på vilket typ av skick själva bostäder är i, samt om det finns några befintliga skador som man bör vara medveten om. Detta är framförallt viktigt för att man som hyresgäst inte ska bli anklagad för att ha orsakat en skada som man inte orsakat. Exempelvis ha förstört elledningar genom att borra i väggen eller liknande.

Om man i sin tur flyttar ut från en lägenhet är det också viktigt för en hyresvärd att gör en slutbesiktning och godkänna vilket skick inventarierna är i. Detta för att processen ska kunna börja om när nästa hyresgäst flyttar in. Besiktningar och inventarielistor är något som både hyresgäst och hyresvärdar ska skriva under för att man ska kunna uppvisa att man överenskommit om konflikter uppstår.