Ansvar vid inflyttning

När man i sin tur flyttar in i en lägenhet har man som hyresgäst en hel del ansvar. Detta ansvar kretsar inte bara kring de regler man förväntas följa, utan en hel del andra saker. Således kommer denna artikel kretsa kring vilket ansvar man har som hyresgäst när man flyttar in i en lägenhet.

Underhålla lägenheten på ett bra sätt

När man har flyttar in i en lägenhet är det viktigt att man håller denna i ett bra skick, det vill säga i normal standard och att den är brukbar. Exempelvis om man har flyttat in och man märker att den är städad innebär detta att man som hyresgäst har ansvaret att hålla den lika välstadad och fin när man flyttar där ifrån. Man ska också vårda den på ett sätt så att den inte slits ut, exempelvis ska man vara noggrann med att städa någon gång i veckan och torka golv så att inte skräp eller grus gör att det blir en massa skrapmärken i golvet.

Man ansvarar som hyresgäst också att hyran betalas in på det datum som avtalats om i hyresavtalet. Men också att man tar ansvar för att lägenheten inte kommer vara en plats för obehöriga människor, det vill säga att man har koll vem som kommer och går. Men också att de som befinner sig i lägenheten inte beter sig på ett störande sätt mot grannar eller beter sig generellt oanständigt. Om regler som dessa inte sköts har hyresvärden rätt att säga upp avtalet vilket i princip innebär att man som hyresgäst blir hemlös.

När man är hyresgäst bör man således var medveten om att man har den huvudsakliga rätten till lägenheten. Således får inte hyresvärden gå in i lägenheten utan tillåtelse. Dock kan det hända att denne har nycklar till lägenheten, i många fall är detta inget som är problematiskt och hyresvärden kan ofta vara hjälpsam i att ta hand om lägenheten om man är på semester exempelvis.