Krav på hyresgäst och tillstånd att hyra ut

När man i sin tur ska gå vidare och hyra en lägenhet är det viktiga att man är medveten om frågor som man ska tänka på när man flyttar in. Ofta handlar det om att hyresvärden ställer krav på sina hyresgäster vilket man bör vara medveten om. Men hyresgästen bör också vara noggrann med att kolla upp personen som påstår sig vara hyresvärd. Således kommer denna artikel att kretsa kring varför dessa frågor är viktiga att ha i åtanke när man ska hyra en lägenhet.

Krav på hyresgästen

Den som hyr ut sin bostad har rätt att ställa olika typer av krav på den som ska hyra lägenheten eller boendet. Sammanfattningsvis kretsar det kring skötsamhet och inkomst. Det är därför viktigt att man inte har en massa betalningsanmärkningar eller att man inte blivit dömt för brott som förargelseväckande beteende exempelvis. Vad gäller skötsamhet är det också viktigt att man som hyresgäst följer de regler som satts upp inom det boende man ska bo i. Exempelvis kan det röra sig av en bostadsrättsförening vilka har regler uppsatta vilka måste följas. Det kan röra sig allt från att vem som klipper gräset på innergården till vem som har tvättvecka. Följs inte regler som dessa kan det i sin tur leda till ovänskap och att man till slut kan bli vräkt.

Hyresvärdens tillstånd att hyra ut

När man ska hyra en bostad är det också viktigt att man har försäkrat sig om att hyresvärden har tillåtelse att hyra ut sin bostad. Ofta kan det handlar om att man ska få bostadsrättsföreningens tillstånd vilket ofta kan ske muntligen mellan hyresvärden och föreningen. Dock om det bara är en liten del av en lägenhet som olika rum exempelvis behöver man generellt sett inte försäkra sig om att hyresvärden har tillstånd då detta generellt sett tillåts.